Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Puls Uczelni nr 4/2013

pobierz PDFPULS UCZELNI nr 4.2013.pdf 

PULS okladka druk 12-2013_Strona_1.jpeg   PULS okladka druk 12-2013_Strona_2.jpeg   PULS okladka druk 12-2013_Strona_3.jpeg   PULS okladka druk 12-2013_Strona_4.jpeg

PDFPULS Uczelni 4.2013 okladka.pdf

PDFPULS Wkladka 12-2013.pdf
PULS Wkladka 12-2013_Strona_1.jpeg   PULS Wkladka 12-2013_Strona_2.jpeg   PULS Wkladka 12-2013_Strona_3.jpeg   PULS Wkladka 12-2013_Strona_4.jpeg

 

 

SPIS ARTYKUŁÓW

 

Olha Fedortsiv, Nataliia Luchyshyn

Physiological adaptation of modern Ukrainian preschoolers
Fizjologiczna adaptacja współczesnych ukraińskich przedszkolaków

Keywords: preschoolers, cardiovascular adaptation
Słowa kluczowe: przedszkolaki, układ krążenia, adaptacja

 

Helena Kuberova, Maria Sidorova

The role of nurses in palliative and hospice care
Rola pielęgniarek w opiece paliatywnej i hospicyjnej

Keywords: hospice, palliative care, terminally ill, nursing care
Słowa kluczowe: hospicjum, opieka paliatywna, terminalnie chory, opieka pielęgniarska

 

Jan Pojedyniec

Biblioteki uczelniane państwowych wyższych szkół zawodowych – próba charakterystyki na podstawie badań ankietowych
State higher vocational school libraries – an attempt at characterization on the basis of questionnaire survey

Słowa kluczowe: badania ankietowe, biblioteki uczelniane, państwowe wyższe szkoły zawodowe Summary
Keywords:questionnaire survey, university libraries, state higher vocational schools

 

Izabela Wróblewska, Jerzy Błaszczuk, Zofia Pilarska, Karolina Chilicka-Jasionowska, Donata Kurpas

Samoocena opieki sprawowanej przez pielęgniarki nad pacjentami przebywającymi w hospicjum
Self-estimation by nurses care on patients staying in hospices

Słowa kluczowe:samoocena, opieka hospicyjna, opieka holistyczna
Keywords:self-esteem, hospice care, holistic care

 

Pawlita Monika

Racjonalne ogrzewanie, a nowoczesne źródła ciepła
Efficient central heating and modern heat sources

Słowa kluczowe: energooszczędny system, ochrona środowiska, dom, racjonalne ogrzewanie, koszty
Keywords: energy-saving systems, protect the natural environment, house, rational heating, cost

 

Aneta Wojczyk

Stan wiedzy studentów opolskich uczelni wyższych na temat transplantacji narządów
The knowledge of the students from Opole colleges about the organ transplantation

Słowa klucze: transplantacja narządów, poziom wiedzy, studenci
Keywords: organ transplantation, the level of knowledge, students

 

Marta Gawlik, Donata Kurpas

Palliative care of the patient with the brain cancer Astrocytoma GII/GIII – a case study
Opieka paliatywna nad pacjentem z guzem mózgu typu astrocytoma GII/GIII - opis przypadku

Keywords: Brain tumor, astrocytoma GII/GIII, palliative care
Słowa kluczowe: guz mózgu, astrocytoma GII/GIII, opieka paliatywna

 

Iwona Wilk

Zastosowanie masażu w nadwrażliwości skóry
Application of massage in skin hypersensitivity

Słowa kluczowe: masaż, nadwrażliwość skóry, ból
Keywords: massage, skin hypersensitivity, pain

 

Janusz Kubicki

Historia aseptyki i antyseptyki
History of the asepsis and antisepsis

Słowa kluczowe: aseptyka, antyseptyka, Ignacy Semmelweis, Józef Lister, Ludwik Pasteur
Keywords:asepsis, antisepsis, Ignacy Semmelweis, Józef Lister, Ludwik Pasteur

 

Zapraszamy do polubienia naszej strony
Dołącz do nas na Facebooku.png