Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

PULS UCZELNI / Higher School's Pulse

Puls-Uczelni-2015.jpeg

Czasopismo ukazuje się w wersji pierwotnej drukowanej

Kwartalnik PULS UCZELNI (ISSN 2080-2021, e-ISSN 2449-9021) jest recenzowanym czasopismem naukowym, adresowanym do studentów, absolwentów oraz pracowników wyższych szkół medycznych. Naszą misją jest stworzenie platformy współpracy oraz wymiany informacji, myśli i doświadczeń z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii i zdrowia publicznego. Redakcja przyjmuje do druku prace w języku polskim i/lub angielskim. Publikowane są one w następujących działach kwartalnika: • Prace oryginalne, • Prace poglądowe, • Opisy przypadków, • Sprawozdania, • Komunikaty. Priorytet w druku mają prace oryginalne oraz publikacje w języku angielskim z ośrodków zagranicznych.

Wszystkie zgłoszone manuskrypty są analizowane przez internetowy system antyplagiatowy www.plagiat.pl
Komitet Redakcyjny ocenia i podejmuje ostateczną decyzję o druku zgłoszonej pracy kierując się kryteriami opracowanymi przez COPE: http://publicationethics.org/resources/flowcharts
PULS UCZELNI jest indeksowany w: 

 

The quarterly HIGHER SCHOOL’S PULSE (ISSN 2080-2021, e-ISSN 2449-9021) is a peer-reviewed scientific journal, open to researchers, students, graduates and staff of higher medical schools. Our mission is to lay foundations for cooperation and an exchange of ideas, information and experience in nursing, midwifery, physiotherapy, cosmetology and public health. The Editorial Board accepts manuscripts written in Polish and/or English. They may be considered for publication in the following sections of the quarterly: • Original papers, • Reviews, • Case reports, • Reports, • Announcements. The priority will be given to original papers and articles written in English from foreign centers.

All submitted manuscript are analyzed by a web-based anti-plagiarism system www.plagiat.pl
The Editorial Board’s final evaluation of each article is based on criteria developed by the COPE:  www.publicationethics.org/resources/flowcharts.
HIGHER SCHOOL'S PULSE has been indexed in:

 


II MKPU 7-8.05.2015 Od pomysłów do publikacji.jpeg

Przejdź do stron:

Regulamin/ Guidelines for Authors
Redakcja/ Editorial office
Komitet/ Committee
Wersje Pulsu do pobrania/ Download version
Zasady etyki i oświadczenie dotyczące nadużyć/ A recognized publication ethics and malpractice statement
Galeria zdjęć/ Photo Gallery
I Międzynarodowa Konferencja Pulsu Uczelni/ International Conference of the HIGHER SCHOOL’S PULSE

II Międzynarodowa Konferencja Pulsu Uczelni/ International Conference of the HIGHER SCHOOL’S PULSE
PULS UCZELNI / Higher School's Pulse

 

Dołącz do nas na Facebooku.png   Dołącz do nas na Twitterze.png