Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

PULS 4-2014_Strona_1_okladka.png

2014, Vol. 8, No 4 
(Październik - Grudzień)

pobierz plik

Аksаnа Kоtavа, Vasily Senko, Ruslan Shishko 
Heart rate variability as an indicator adaptation reserves cardiovascular system
Różnorodność rytmu serca jako wskaźnik rezerwy adaptacyjnej układu sercowo-naczyniowego
[streszczenie]

pobierz plik


Karol Pilis, Anna Pilis, Krzysztof Stec, Wiesław Pilis, Michał Zych, Cezary Michalski, Jacek Buchta
Zależność ciśnienia tętniczego krwi od wydolności fizycznej
[streszczenie]

pobierz plik


Adam van der Coghen, Lucyna Sochocka
Przyczyny i skutki wypadków górskich - jaskiniowych na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej

[streszczenie]

pobierz plik


Elżbieta Szlenk-Czyczerska
Funkcje i zadania pielęgniarki w opiece nad chorym żywionym enteralnie w oddziale intensywnej terapii

[streszczenie]

pobierz plik


Marcel Kręcichwost
Opinie studentów pielęgniarstwa i pielęgniarzy czynnych zawodowo dotyczące obecności mężczyzn w zawodzie pielęgniarskim
[streszczenie]

pobierz plik


Manuela Palisa
Poziom wiedzy pielęgniarek zatrudnionych w POZ na temat bruksizmu
[streszczenie]

pobierz plik


Anna Rudyk, Karolina Chilicka, Aneta Bochenek, Marlena Bartczak, Jagoda Dec, Klaudia Więdłocha, Lidia Wesołowska
Stan skóry oraz skuteczność zabiegów sonoforezy u kobiet palących i niepalących w wieku 21-26 lat. Doniesienie wstępne
[streszczenie]

pobierz plik


Iwona Wilk
Efektywność masażu tensegracyjnego u zawodowych biegaczy długodystansowych - opis przypadku
[streszczenie]

pobierz plik


Jane Randall-Smith, Catherine Pritchard
Patient and Public Involvement in Health and Social Care in England
[streszczenie]

pobierz plik


Janusz Kubicki
Zapomniane zabiegi położnicze
[streszczenie]

pobierz plik


PULS 4-2014_Strona_1_okladka.png   PULS 4-2014_Strona_2_okladka.png   PULS 4-2014_Strona_3_okladka.png   PULS 4-2014_Strona_4_okladka.png