Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

[3] Panel dla doktorantów, habilitantów przygotowujących dorobek naukowy do oceny

powrót do strony głównej konferencji.jpeg

II Międzynarodowa Konferencja Pulsu Uczelni  / 2nd International  Conference of the Higher School's Pulse / 7-8 maja 2015, Opole

3. Panel dla doktorantów, habilitantów przygotowujących
dorobek naukowy do oceny

Warsztat
8 maja (Piątek)
godz. 900 - 1600 przerwa I: 1115 - 1145 Kawa; przerwa II: 1400 - 1430 Lunch

Sala A1


Moderatorzy:
dr hab. Bożena Mroczek (Szczecin)
dr hab. Anna Grzywacz, prof. PUM w Szczecinie (Szczecin)

Wykładowcy:  
mgr Dominik Bralczyk

prof. Anna Grzywacz 
dr hab. Bożena Mroczek
mgr Ewa Aleksandra Rozkosz
mgr Marcin Kapczyński

Uczestnicy warsztatów:
Wszyscy zainteresowani przygotowujący dorobek naukowy, oraz przygotowujący się do oceny dorobku w postępowaniu habilitacyjnym, doktorskim, oraz magistranci wkraczający na ścieżkę kariery naukowej.

Założenia:
Zakłada się, iż uczestnik warsztatów nabędzie praktyczne umiejętności w zakresie przygotowania dokumentacji do otwarcia postępowania w przewodzie doktorskim i habilitacyjnym.

Cel warsztatów:
W ramach warsztatów uczestnicy nabywają praktycznych umiejętności samodzielnego przygotowania dokumentacji do otwarcia postępowania w przewodzie doktorskim i habilitacyjnym oraz do gromadzenia dorobku naukowego.

Cele szczegółowe:

  • dostarczenie praktycznych wskazówek na temat skutecznego przygotowania dokumentacji do otwarcia postepowania w przewodzie doktorskim i habilitacyjnym
  • przygotowanie naukowców do przedłożenia dorobku naukowego zgodnie z obowiązującym prawem
  • przygotowanie uczestników do napisania autoreferatu

Metody:
Warsztaty prowadzone metodami aktywizującymi, poprzedzonych krótkimi wystąpieniami ekspertów.

Program szczegółowy:

Godz.

Panel 3. Panel dla doktorantów, habilitantów przygotowujących
dorobek naukowy do oceny

Prowadzący

9:00

Wprowadzenie

dr hab. Bożena Mroczek

prof. Anna Grzywacz 

9:05

Postępowanie w przewodzie doktorskim i habilitacyjnym w świetle ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Celem wykładu interaktywnego jest ogólne zaznajomienie słuchaczy z problematyką administracyjno-prawną związaną z regulacjami ustawowymi dotyczącymi procedury nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego.

Dominik Bralczyk

 

9:45

Gromadzenie dorobku naukowego w polskiej uczelni

Ewa Aleksandra Rozkosz

10:05

Portal Researcher ID – tworzenie własnych profili, wyszukiwanie informacji o autorach i badaczach

Ponadto konsultacje indywidualne poza Panelem w Bibliotece

Marcin Kapczyński

10:30

Jak promować własne badania i publikacje w Internecie by zwiększyć ich widoczność? Cz. 1

Warsztat. Celem warsztatu jest poszerzenie wiedzy o sposobach podwyższania widoczności publikacji w Internecie. Uczestnicy poznają wybrane serwisy służące do samoarchiwizacji prac naukowych, a także poddadzą analizie przykładowe profile wskazanych przez siebie autorów. Opanują umiejętności w zakresie określania stanu prawnego własnej publikacji oraz jej archiwizacji w wybranym serwisie. Zapoznają się z korzyściami wynikającymi z włączania swoich publikacji w „alternatywny obieg”.

Ewa Aleksandra Rozkosz

11:15

Przerwa

 

11:45

Jak promować własne badania i publikacje w Internecie by zwiększyć ich widoczność? Cz. 2

Konsultacje indywidualne w ramach panelu – 45 minut

Ewa Aleksandra Rozkosz

 

13:15

Autoreferat i założenia rozprawy doktorskiej – od czego zacząć, jak napisać?

Warsztat. Celem warsztatu jest opanowanie umiejętności planowania pracy nad autoreferatem i wnioskiem na studia doktoranckie, do komisji bioetycznej oraz o wszczęcie przewodu doktorskiego, oraz umiejętności sporządzenia wymaganych dokumentów.

Bożena Mroczek

14:00

Lunch

 

14:30-16.00

Jak napisać wniosek o dobry grant naukowy?

Warsztat. Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do uczestniczenia w zespole opracowującym grant naukowy oraz przedstawienie wskazówek praktycznych na temat przygotowania prawidłowego wniosku o grant naukowy.

Konsultacje indywidualne w ramach panelu – 20 minut

Anna Grzywacz

 

 Wprowadzenie

 

 Krótkie wykłady i porady eksperckie

 

 Wykłady i porady eksperckie połączone z ćwiczeniami interakcyjnymi

 

 Ćwiczenia własne uczestników, przy udziale opiekunów tematycznych

 

 Przerwa

PDF3. Panel dla doktorantów, habilitantów.pdf

Uczestnicy warsztatów proszeni są o przygotowanie wykazu własnego dorobku naukowego
(przygotować się do zaprezentowania etapu rozwoju naukowego)

Uczestnicy panelu proszeni są o przesyłanie pytań do moderatorów i prelegentów na adres:
Bożena Ratajczak

Indywidulane konsultacje IIMKPU 7-8.05.2015..jpeg


 


program do pobrania >> PDFProgram II Międzynarodowej Konferencji Pulsu Uczelni 7-8.05.2015.pdf

Formularz zgłoszeniowy

Kontakt | tel. +48 77 44 23 528 | e-mail:  | www.2mkpu.wsm.opole.pl

Dołącz do nas na Facebooku.png   wezmę udział w wydarzeniu.jpeg

powrót do strony głównej konferencji.jpeg
Licznik wizyt na stronie: 3767
Opublikował:    |  Data publikacji: 18-11-2014 12:21
Modyfikował:    |  Data modyfikacji: 29-04-2015 14:51

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera