Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

[2] Panel dla studentów, doktorantów oraz dla każdego kto jest zainteresowany tym: Jak pisać prace naukowe

powrót do strony głównej konferencji.jpeg

II Międzynarodowa Konferencja Pulsu Uczelni  / 2nd International  Conference of the Higher School's Pulse / 7-8 maja 2015, Opole

2. Panel dla studentów, doktorantów oraz dla każdego
kto jest zainteresowany tym: Jak pisać prace naukowe

Warsztat
8 maja (Piątek)
godz. 900 - 1400 przerwa: 1115 - 1145  Kawa od 1400 - 1430 Lunch

Sala 303/304

Ze względu na warsztatowy charakter Panelu - liczba miejsc ograniczona!

UWAGA, nie przyjmujemy juz zgłoszeń pracowników i studentów PMWSZ w Opolu!


Moderatorzy:
dr inż. Arkadiusz Liber (Wrocław)
dr Andrzej Szpakow (Grodno)

Wykładowcy: 
mgr Dominik Bralczyk
mgr Mirosława Grabowska
mgr Marcin Kapczyński
dr Dominik Marciniak 

Uczestnicy warsztatów:
Wszyscy zainteresowani tym jak szybko i bezbłędnie pisać prace naukowe, niezależnie od tego czy są to prace dyplomowe, rozprawy naukowe czy też publikacje.

Założenia:
Zakłada się, iż uczestnik warsztatów nabędzie praktyczne umiejętności w zakresie przygotowania poprawnej publikacji, rozprawy, pracy dyplomowej lub innej pisemnej pracy naukowej o podobnym charakterze.

Cel warsztatów:

  • wykształcenie umiejętności poprawnego przygotowania i pisania pracy naukowej,
  • przedstawienie zasad tworzenia poprawnej struktury publikacji naukowej, poprawnego doboru treści, szczególnego doboru treści w poszczególnych rozdziałach i częściach pracy oraz stosowania ich w praktyce,
  • przedstawienie zasad pisania prac naukowych, poprawnych językowo i merytorycznie,
  • umożliwienie uczestnikom samodzielnego ćwiczenia umiejętności pisania poszczególnych części prac naukowych pod opieką ekspertów.

Metody:
Warsztaty w postaci ćwiczeń praktycznych poprzedzonych krótkimi wystąpieniami ekspertów. W ramach warsztatów uczestnicy nabywają praktycznych umiejętności samodzielnego przygotowania publikacji naukowej. Ćwiczenia odbywają się interakcyjnie pod opieką ekspertów.

Program szczegółowy:

Godz.

Panel 2. Jak pisać pracę naukową.

Szczegółowy harmonogram.

Prowadzący

9:00

Publikacja naukowa jako efekt systematycznej pracy badawczej

Arkadiusz Liber

Andrzej Szpakow

9:15

 

 

Jak wygląda struktura pracy naukowej. Jak dobrze zaprezentować swoje wyniki badań w formie pisemnej. Jak stosować zasady metodologii badań w praktyce publikacyjnej, czyli od wyboru tematu, zdefiniowania problemu badawczego, przeglądu i analizy źródeł, projektu badań, poszukiwań i pomiarów, analizy danych, interpretacji wyników do publikacji naukowej.

Arkadiusz Liber

Przykłady. Ćwiczenia interakcyjne

10:00

 

Zasady poprawnego przygotowania i publikowania wyników obliczeń, ze szczególnym uwzględnieniem obliczeń statystycznych.

Dominik Marciniak

Przykłady. Ćwiczenia interakcyjne

10:30

Zasady poprawnego przygotowania wykresów i ilustracji.

Arkadiusz Liber

Dominik Marciniak

10:45

Poprawność językowa publikacji naukowej. Specyficzne konstrukcje językowe. Styl pisania publikacji naukowej. Typowe błędy. Korekta tekstu pracy naukowej.

Mirosława Grabowska

11:00

Jak napisać pracę naukową nie naruszając prawa oraz zasad etycznych. Plagiaty prac, aspekty techniczne identyfikacji plagiatów oraz odpowiedzialność z tytułu popełnienia plagiatu.

Dominik Bralczyk

Arkadiusz Liber

11:15 Przerwa  

11:45

Jak dobrze przygotować opis bibliograficzne. Style i przypisy bibliograficzne stosowane w publikacjach naukowych. Najczęstsze błędy oraz korekta bibliograficzna

Mirosława Grabowska

12:00

Tworzenie zbiorów piśmiennictwa załącznikowego przy wykorzystaniu biblioteki EndNote Web.

Marcin Kapczyński

12:15

Recenzje i ocena publikacji. 

Andrzej Szpakow

12:30

Ćwiczenia praktyczne mające na celu wykształcenie umiejętności samodzielnego przygotowania publikacji naukowej, rozprawy lub pracy dyplomowej.

Arkadiusz Liber

Andrzej Szpakow

Mirosława Grabowska

Dominik Bralczyk

Marcin Kapczyński

Dominik Marciniak

A. Wybór tematu i definiowanie problemu naukowego.

B. Przegląd i analiza źródeł literaturowych. Ustalenie i opis aktualnego stanu wiedzy.

C. Zebranie, uporządkowanie i selekcja materiału będącego przedmiotem publikacji. Hipotezy badawcze, rezultaty, analiza danych, interpretacja wyników oraz ich opis w publikacji.

D. Pisanie abstraktu, wstępu, części głównej, wniosków oraz tworzenia bibliografii i spisów.

E. Obliczenia statystyczne, ich wiarygodność oraz weryfikacja. Błędy obliczeń. Poprawny opis wyników obliczeń. Poprawna ilustracja rezultatów.

F. Pisanie tekstów naukowych w sposób zrozumiały i poprawny językowo.

G. Tworzenie ilustracji w publikacjach naukowych.

H. Redakcja i korekta prac.

14:00 Lunch  

 

Wprowadzenie

 

Krótkie wykłady i porady eksperckie

 

Wykłady i porady eksperckie połączone z ćwiczeniami interakcyjnymi

 

Ćwiczenia własne uczestników, przy udziale opiekunów tematycznych

 

Przerwa

PDF2. Panel dla studentów, doktorantów.pdf

Uczestnicy panelu proszeni są o przesyłanie pytań do moderatorów i prelegentów na adres:
Bożena Ratajczak

Indywidulane konsultacje IIMKPU 7-8.05.2015..jpegprogram do pobrania >> PDFProgram II Międzynarodowej Konferencji Pulsu Uczelni 7-8.05.2015.pdf

Formularz zgłoszeniowy

Kontakt | tel. +48 77 44 23 528 | e-mail:  | www.2mkpu.wsm.opole.pl

Dołącz do nas na Facebooku.png   wezmę udział w wydarzeniu.jpeg

powrót do strony głównej konferencji.jpeg
Licznik wizyt na stronie: 4567
Opublikował:    |  Data publikacji: 18-11-2014 11:55
Modyfikował:    |  Data modyfikacji: 22-04-2015 11:47

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera