Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu zostanie włączona do Uniwersytetu Opolskiego. Tym samym kandydaci będą kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Warunki rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021 mogą ulec zmianie po 15 lipca 2020r; ale wymagania rekrutacyjne pozostają bez zmian.

[1] Panel dla wydawców czasopism naukowych: Debata naukowa – Jak wydawać czasopisma z IF

Q English

powrót do strony głównej konferencji.jpeg

II Międzynarodowa Konferencja Pulsu Uczelni  / 2nd International  Conference of the Higher School's Pulse / 7-8 maja 2015, Opole

1. Panel dla wydawców czasopism naukowych:
Debata naukowa – Jak wydawać czasopisma z Impact Factor

Gość honorowy prof. Christos Lionis, prof. Joshua Lawson
8 maja (Piątek)
godz. 900 - 1115 po zakończeniu Lunch

Sala Senatu

Panel w języku angielskim


Moderatorzy:
dr hab. Jakub Taradaj, prof. PMWSZ w Opolu (Katowice, Opole, Polska)
dr hab. Donata Kurpasprof. nadz. PMWSZ w Opolu (Wrocław, Opole, Polska)
mgr Leszek Stypułkowski (Warszawa, Polska)

 

Uczestnicy panelu:
Członkowie zespołów wydających czasopisma naukowe, zainteresowani rozpoczęciem wydawania czasopism naukowych.

Cel panelu:
Dostarczenie praktycznych wskazówek na temat procesu wydawania czasopism naukowych: polityka czasopisma, umiędzynarodowienie czasopisma, proces recenzowania, współpraca z redaktorami tematycznymi, językowymi, statystycznym, sposoby finansowania.

Metody:
Dyskusja; prezentacje sytuacyjne.

Program szczegółowy:

 1. Jak wydawać czasopisma z IF - prof. Christos Lionis (Heraklion, Grecja)
 2. Budowanie międzynarodowej pozycji czasopism naukowych oraz najnowsze informacje dotyczące procesów ewaluacji czasopism naukowych - mgr Leszek Stypułkowski (Index Copernicus, Warszawa, Polska)
 3. Proces recenzowania
 4. Współpraca z redaktorami tematycznymi, językowymi, statystycznym
 5. Źródła finansowania
 6. Jak zbudować wysoki i stabilny IF – właściwa polityka oraz analiza najczęstszych błędów
 7. Budowanie i wdrażanie strategii rozwoju czasopisma naukowego przez elektroniczny system zarządzania


Zaproszeni goście:

Uczestnicy panelu proszeni są o przysyłanie pytań do moderatorów i prelegentów na adres:
Bożena Ratajczak

Indywidulane konsultacje IIMKPU 7-8.05.2015..jpegQ

Polish

1. Editorial Panel for Scientific Journals’ Editors
Scientific Debate – How to publish journals with I
mpact Factor
The Guest of Honour Professor Christos Lionis, prof. Joshua Lawson
8th May (Friday)
900 - 1130 AM, Lunch from 1145 AM

 

Moderators:
Jakub Taradaj PhD, Assoc Prof. (Katowice, Opole, Poland)
Donata Kurpas MD, PhD, Assoc Prof. (Wrocław, Opole, Poland)
mgr Leszek Stypułkowski (Warszawa, Polska)

Panel Participants:
Members of the editorial boards who already issue scientific journals and those interested in initiating new journals.

Purpose of the Panel:
Provide practical guidelines on the process of scientific journals’ edition such as journal’s policy, how to make it more international,  review processes, cooperation with thematic, linguistic and statistical editors, methods of financing.

Methods:
Discussions, situational presentations.

Detailed conference program:

 1. How to publish journals with IF – Professor Christos Lionis (Heraklion, Greece)
 2. Building scientific journal’s international position. – Leszek Stypułkowski  M.A. (Index Copernicus, Warsaw, Poland)
 3. The review process
 4. The cooperation with thematic, linguistic and statistical editors
 5. The financing sources
 6. How to build a high and stable IF – appropriate policy and the analysis of most common mistakes
 7. Building and implementation of a strategy for scientific journals development through electronic management system

Guests invited:

Panel Participants are kindly requested to prepare questions to the lecturers and moderators and send them
to 
Bożena Ratajczak-Olszewska M.A. 

Indywidulane konsultacje IIMKPU 7-8.05.2015..jpeg

 


program do pobrania >> PDFProgram II Międzynarodowej Konferencji Pulsu Uczelni 7-8.05.2015.pdf

Formularz zgłoszeniowy

Kontakt | tel. +48 77 44 23 528 | e-mail: www.2mkpu.wsm.opole.pl

Dołącz do nas na Facebooku.png   wezmę udział w wydarzeniu.jpeg

powrót do strony głównej konferencji.jpeg
Licznik wizyt na stronie: 4834
Opublikował:    |  Data publikacji: 18-11-2014 11:26
Modyfikował:    |  Data modyfikacji: 30-04-2015 11:18

Na skróty

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera