Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Polska Bibliografia Naukowa

PBN - Polska Bibliografia Naukowa powstała na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Platforma służy do gromadzenia informacji, dotychczas rozproszonych w róznych systemach, o dorobku naukowym zarówno instytucji naukowych, jak i poszczególnych autorów. W przyszłości, będąc serwisem ogólno dostępnym, dla potrzeb raportowania ma stanowić główne źródło wiedzy o dorobku polskich naukowców.