Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie
2014, Vol. 8, No 1 (Styczeń - Marzec)

2014, Vol. 8, No 1 
(Styczeń - Marzec)

pobierz plik

 


Olga Khurs, Igor Naumov 
The analysis of the medical university students’ health condition and lifestyle
[streszczenie] 

pobierz plik


Weronika Burblis, Olga Pawluć, Arkadjusz Obelewski, Andrzej Szpakow 
Sposób żywienia i stan odżywienia dziewcząt wyczynowo uprawiających piłkę nożną
[streszczenie]

pobierz plik


Arkadiusz Liber 
Problemy anonimizacji dokumentów medycznych. Część 1. Wprowadzenie do anonimizacji danych medycz-nych. Zapewnienie ochrony danych wrażliwych metodami f(a)- i f(a,b)-anonimizacji
[streszczenie]

pobierz plik


Iwona Wilk 
Zastosowanie masażu leczniczego w zespole bolesnego barku
[streszczenie]

pobierz plik


Anna Wojtyłko-Gołowkin, Maciej Bagłaj, Aleksander Wojtyłko 
Diagnostyka prenatalna wad wrodzonych
[streszczenie]

pobierz plik


Małgorzata Kobuszyńska
Szczepienia zalecane pacjentom w podeszłym wieku oraz przewlekle chorym
[streszczenie]

pobierz plik


2014, Vol. 8, No 1 (Styczeń - Marzec) PULS 01-2014_Strona_2.jpeg PULS 01-2014_Strona_3.jpeg PULS 01-2014_Strona_4.jpeg